...and more lyrics

Íà÷àëî Ñòèõîâå Ñòèõîâå 2 Ñòèõîâå 3 Ñòèõîâå 4 Ñòèõîâå 5 Ñòèõîâå 6 Ðàçêàçè è íîâåëè Çà ìåí Ñíèìêè 2011 Õåëîóèí - Äåíÿò íà âñè ñâåòèè Íà÷àëîòî íà êðàÿ Ïîñëàíèê íà Âèñøèÿ ðàçóì

Интимно

Любов – ах ти, палава птичко!
Отново се спусна към мене внезапно
И о, чудо – преражда се пак всичко
Душата ми пее – невероятно!

Животът край мен тече си безспирно
Проблемите идват – големи и малки
Но времето с теб е просто ефирно
а хората – гадните, са толкова жалки

Тази нощ ти отворих сърцето си
и ключът му поднесох ти аз на колене
Пази го внимателно – той е единствен
А твоя го търся от толкова време...


Безкрайни нощи

Ти си като двете страни на монета
Но не сме ли ние всички такива?
През деня там, пред другите, няма място поета -
там поглъща ни действителност сива

Денем си толкова дейна, любима -
всичко вършиш със толкова жар
Но нощем омекваш и си уязвима -
нежна кошута, излъчваща чар

Нощите с теб са просто безкрайни -
нямам време за сън и покой
Ненаситник съм, зная - с ръце всеотдайни,
и мечтая да бъда винаги твой

 

 

Близка и далечна...

Тихо вятърът нашепва
мелодията нежна във нощта
И твоята липса пак болезнено отеква
във моята измъчена душа

Защо не мога да обхвана с длани
сериозното ти винаги лице?
Защо ми причиняваш рани,
и пак дълбаеш в моето сърце?

Дали ще можем някога да бъдем
един до друг пред хора и закон?
Или безмилостно осъден,

ще бъда точка аз на твоя фон?


Прекрасна си - в душата и сърцето,
и взе във плен ти моето сърце
Обичам те със чистотата на детето
Оставям се във твоите ръце